Generalforsamling 21-2-2019

7. februar 2019

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til den årlige

 

GENERALFORSAMLING

torsdag den 21. februar 2019. kl. 19.00

                    i klubhuset Odinsvej 3, 6100 Haderslev.

 

Indkaldelsen annonceres i Haderslev ugeavis onsdag den 30. januar 2019.

 

      DAGSORDEN:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Udvalgenes beretning

  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  5. Indkomne forslag

  6. Godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af
    kontingent for aktive og passive medlemmer.
  1. Valg i henhold til lovene.                                     

 

 På valg er:

 

Berit Mørk                    Næst Formand               Modtager ikke  genvalg        

Børge Hansen              Kasserer                         Modtager Valg                   

Morten Østergaard     Skydning                         Modtager genvalg                  


Børge Hansen             1. suppleant                    Modtager ikke genvalg
 

Gerd Olsen                  2. suppleant                    Modtager ikke genvalg

Valg af revisor:

 Peter Rosendal                                                             Modtager genvalg

 Birgit Friedrich          revisor suppleant.            Modtager ikke genvalg

 

         8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være kontoret i hænde senest TORSDAG DEN 08. februar 2019

 

         Med venlig hilsen

        HADERSLEV FAMILIE OG FIRMA SPORT

 

CVR: 33342470
Handelsbetingelser