Generalforsamling 2023

7. februar 2023

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 23. februar 2023

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. februar 2023, kl. 19.00 i klubhuset Odinsvej 3b, 6100 Haderslev.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer
7. Valg i henhold til lovene.

På valg er:

Vivian Kaul Jensen Næstformand Modtager genvalg
Børge Hansen Kasserer Modtager ikke genvalg
Annette A. Houtved Dart Modtager genvalg
Morten Østergaard Skydning Modtager genvalg
Peter Rosendahl Revisor  


8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen


Med venlig hilsen
HADERSLEV FAMILIE OG FIRMA SPORT
Bestyrelsen